70%
ใช่
30%
ไม่มี
42%
ใช่
27%
ไม่มี
16%
ใช่ระบบนี้รับประกันการดูแลสุขภาพสำหรับทุกคน
3%
ไม่ระบบนี้มีราคาแพงเกินไป
9%
ใช่ แต่อนุญาตให้ผู้คนใช้ประกันส่วนตัว
0%
ไม่รัฐบาลไม่ควรมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
4%
ใช่ บริษัท เอกชนไม่ควรสามารถทำกำไรได้จากการดูแลสุขภาพ

ผลลัพธ์ทางประวัติศาสตร์

ดูว่าการสนับสนุนแต่ละจุดยืนในเรื่อง “การดูแลสุขภาพผู้ชำระเงินรายเดียว” เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประเทศไทย 77

กำลังโหลดข้อมูล...

กำลังโหลดแผนภูมิ... 

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์

ดูว่าความสำคัญของ “การดูแลสุขภาพผู้ชำระเงินรายเดียว” เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประเทศไทย 77

กำลังโหลดข้อมูล...

กำลังโหลดแผนภูมิ... 

English ภาษาไทย