ลองตอบคำถามทางการเมือง

ค้นหา

ป้อนชื่อผู้สมัครด้านล่าง

ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด

นี่คือผู้สมัครที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ให้คะแนนสูงสุดสำหรับ

English ภาษาไทย