ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 

ปัญหาที่ได้รับความนิยมสูงสุดการดูแลสุขภาพของ 2019

ดูว่าผู้ลงคะแนนเสียงลงคะแนนในประเด็นด้านการดูแลสุขภาพที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี 2562

English ภาษาไทย