ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 

ความนิยมสูงสุดคุณปี 2022

ดูว่าผู้ลงคะแนนสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการเข้าเมืองที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี 2565 ที่ใด

English ภาษาไทย