86%
ใช่
14%
ไม่มี
75%
ใช่
8%
ไม่มี
7%
ควร ตราบใดที่พวกเขาสามารถกลับประเทศได้อย่างปลอดภัย
6%
ไม่ควร ให้เนรเทศเมื่อเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายเท่านั้น
4%
ควร แต่ต้องเป็นหลังจากพ้นโทษแล้ว

ผลลัพธ์ทางประวัติศาสตร์

ดูว่าการสนับสนุนแต่ละจุดยืนในเรื่อง “การเนรเทศผู้อพยพทางอาญา” เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประเทศไทย 186

กำลังโหลดข้อมูล...

กำลังโหลดแผนภูมิ... 

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์

ดูว่าความสำคัญของ “การเนรเทศผู้อพยพทางอาญา” เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประเทศไทย 186

กำลังโหลดข้อมูล...

กำลังโหลดแผนภูมิ... 

คำตอบยอดนิยมอื่น ๆ

คำตอบที่ไม่ซ้ำใครจากผู้ใช้ ประเทศไทย ที่มีมุมมองเกินกว่าตัวเลือกที่ให้ไว้

คำถามยอดนิยมอื่น ๆ

สำรวจคำถามอื่นๆ ที่ผู้ลงคะแนนเสียง ประเทศไทย กำลังพูดคุยกัน

English ภาษาไทย