94%
ใช่
6%
ไม่มี
86%
ใช่
4%
ไม่มี
8%
ใช่และให้สิ่งจูงใจมากขึ้นสำหรับการผลิตพลังงานทางเลือก
1%
ไม่ให้สิ่งจูงใจมากขึ้นสำหรับการผลิตพลังงานทางเลือกแทน
1%
ไม่มีและผมเชื่อว่าภาวะโลกร้อนเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ
0%
ไม่มีและรัฐบาลปัจจุบันมากกว่าการควบคุมธุรกิจ
0%
ไม่เพียงมีอยู่บังคับใช้กฎระเบียบ

ผลลัพธ์ทางประวัติศาสตร์

ดูว่าการสนับสนุนแต่ละจุดยืนในเรื่อง “ระเบียบสิ่งแวดล้อม” เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประเทศไทย 319

กำลังโหลดข้อมูล...

กำลังโหลดแผนภูมิ... 

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์

ดูว่าความสำคัญของ “ระเบียบสิ่งแวดล้อม” เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประเทศไทย 319

กำลังโหลดข้อมูล...

กำลังโหลดแผนภูมิ... 

คำตอบยอดนิยมอื่น ๆ

คำตอบที่ไม่ซ้ำใครจากผู้ใช้ ประเทศไทย ที่มีมุมมองเกินกว่าตัวเลือกที่ให้ไว้

คำถามยอดนิยมอื่น ๆ

สำรวจหัวข้ออื่นๆ ที่มีความสำคัญต่อผู้ลงคะแนนเสียง ประเทศไทย

English ภาษาไทย