ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 

ปัญหาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสิ่งแวดล้อมของ 2019

ดูว่าผู้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี 2562

English ภาษาไทย