ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 

นิยมศึกษาสิ่งแวดล้อมปี 2022

ดูว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี 2565 ที่ใด

English ภาษาไทย