24%
ใช่
76%
ไม่มี
18%
ใช่
64%
ไม่มี
5%
ควร ยกเว้นยาเสพติดบางประเภท
5%
ไม่ควร แต่ควรรับรองให้ยาเสพติดที่มีประโยชน์ทางการแพทย์อย่างกัญชาเป็นเรื่องถูกกฎหมาย
1%
ใช่และมีผลย้อนหลังลดประโยคสำหรับผู้ที่เวลาให้บริการอยู่แล้ว
4%
ไม่และเพิ่มโทษสำหรับตัวแทนจำหน่ายยาเสพติด
2%
ไม่ควร แต่ควรเพิ่มงบประมาณเพื่อป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด
1%
ไม่มีเราควรจะผ่านกฎหมายยาเสพติดรุนแรง

ผลลัพธ์ทางประวัติศาสตร์

ดูว่าการสนับสนุนแต่ละจุดยืนในเรื่อง “นโยบายยาเสพติด” เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประเทศไทย 256

กำลังโหลดข้อมูล...

กำลังโหลดแผนภูมิ... 

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์

ดูว่าความสำคัญของ “นโยบายยาเสพติด” เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประเทศไทย 256

กำลังโหลดข้อมูล...

กำลังโหลดแผนภูมิ... 

คำตอบยอดนิยมอื่น ๆ

คำตอบที่ไม่ซ้ำใครจากผู้ใช้ ประเทศไทย ที่มีมุมมองเกินกว่าตัวเลือกที่ให้ไว้

ข่าวล่าสุด

ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับบทความข่าว “นโยบายยาเสพติด” ล่าสุดที่อัปเดตเป็นประจำ

คำถามยอดนิยมอื่น ๆ

สำรวจหัวข้ออื่นๆ ที่มีความสำคัญต่อผู้ลงคะแนนเสียง ประเทศไทย

English ภาษาไทย