ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 

ประเด็นที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี 2565

ดูว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงในประเด็นนโยบายภายในประเทศที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี 2565 ที่ใด

English ภาษาไทย