65%
ใช่
35%
ไม่มี
57%
ใช่
24%
ไม่มี
7%
ควร ข่าวปลอมและการให้ข้อมูลเท็จในสื่อสังคมมีมากเกินไป
7%
ไม่ควร บริษัทสื่อสังคมเป็นบริษัทเอกชน และไม่ควรอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล
1%
ควร บริษัทสื่อสังคมมีอคติทางการเมืองและควรอยู่ภายใต้การควบคุม
3%
ไม่ควร รัฐบาลไม่ควรตัดสินว่าข่าวใดเป็นข่าวปลอมหรือข่าวจริง

ผลลัพธ์ทางประวัติศาสตร์

ดูว่าการสนับสนุนแต่ละจุดยืนในเรื่อง “ระเบียบโซเชียลมีเดีย” เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประเทศไทย 95

กำลังโหลดข้อมูล...

กำลังโหลดแผนภูมิ... 

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์

ดูว่าความสำคัญของ “ระเบียบโซเชียลมีเดีย” เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประเทศไทย 95

กำลังโหลดข้อมูล...

กำลังโหลดแผนภูมิ... 

ข่าวล่าสุด

ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับบทความข่าว “ระเบียบโซเชียลมีเดีย” ล่าสุดที่อัปเดตเป็นประจำ

คำถามยอดนิยมอื่น ๆ

สำรวจคำถามอื่นๆ ที่ผู้ลงคะแนนเสียง ประเทศไทย กำลังพูดคุยกัน

English ภาษาไทย