ลองตอบคำถามทางการเมือง

นโยบายและนโยบายของ พรรคเดินหน้า

ปัญหาต่อไปนี้จัดเรียงตามลำดับความสำคัญโดยเฉลี่ย Thai [people] ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้คะแนนพวกเขาในแบบทดสอบ

หัวข้อ

สิ่งแวดล้อม  ›  กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม

รัฐบาลควรเพิ่มกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมในธุรกิจที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน?

MFP>MFP  ChatGPTไม่ให้สิ่งจูงใจมากขึ้นสำหรับการผลิตพลังงานทางเลือกแทน

การศึกษา  ›  ค่าเล่าเรียนมหาวิทยาลัย

การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยของรัฐควรจะฟรีหรือไม่

MFP>MFP  ChatGPTไม่มี แต่ค่าเล่าเรียนควรลดต้นทุนตามรายได้ของครอบครัว

การขนส่ง  ›  การขนส่งสาธารณะ

รัฐบาลควรเพิ่มการใช้จ่ายด้านการขนส่งสาธารณะหรือไม่?

MFP>MFP  ChatGPTควร แต่ในกรณีที่การใช้จ่ายนั้นไปยังระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น

การเลือกตั้ง  ›  ความโปร่งใสของผู้สมัคร

ผู้สมัครทางการเมืองควรจะต้องปล่อยคืนภาษีล่าสุดของพวกเขาให้กับประชาชน?

MFP>MFP  ChatGPTควร และต้องได้รับการตรวจสอบภาษีทุกปีที่ดำรงตำแหน่ง

การดูแลสุขภาพ  ›  สุขภาพจิต

รัฐบาลควรเพิ่มเงินทุนสำหรับการวิจัยและการรักษาสุขภาพจิตหรือไม่?

MFP>MFP  ChatGPTควร เพราะระบบการดูแลสุขภาพจิตของเรายังต้องการเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อยกระดับคุณภาพการดูแลและการบริการ


ความเชื่อทางการเมืองของคุณมีความคล้ายคลึงกับนโยบายของ Move Forward Party อย่างไร ทำ แบบทดสอบทางการเมือง เพื่อหาคำตอบ

เศรษฐกิจ  ›  การค้าแบบเสรี

จีนควรติดตามข้อเสนอการค้าเสรีกับประเทศอื่น ๆ ?

MFP>MFP  ChatGPTใช่ แต่เฉพาะกับประเทศที่ปฏิบัติตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด

ตรวจคนเข้าเมือง  ›  deporting ผู้อพยพทางอาญา

ควรจะถูกเนรเทศผู้อพยพถ้าพวกเขากระทำอาชญากรรมร้ายแรง?

MFP>MFP  ChatGPTควร ตราบใดที่พวกเขาสามารถกลับประเทศได้อย่างปลอดภัย

สิ่งแวดล้อม  ›  การห้ามใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ควรห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วทิ้ง (เช่น แก้ว จาน และช้อนส้อมพลาสติก) ที่มีส่วนผสมของวัสดุที่ย่อยสลายได้น้อยกว่า 50% หรือไม่

MFP>MFP  ChatGPTควร และควรห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วทิ้งที่มีส่วนผสมของวัสดุที่ย่อยสลายได้น้อยกว่า 75% ทั้งหมด

นโยบายต่างประเทศ  ›  สหประชาชาติ

จีนควรจะรักษาสถานะที่สหประชาชาติ?

MFP>MFP  ChatGPTใช่

ตรวจคนเข้าเมือง  ›  การทดสอบความเป็นพลเมือง

ผู้ลี้ภัยควรต้องผ่านการทดสอบพลเมืองเพื่อวัดความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา ประวัติศาสตร์ และรัฐบาลของประเทศเราหรือไม่

MFP>MFP  ChatGPTใช่ แต่ควรครอบคลุมเฉพาะหัวข้อที่เรียบง่ายและเรียบง่าย

อาชญากรรม  ›  การค้ายาเสพติด

ผู้ค้ายาเสพติดควรได้รับโทษประหารชีวิตหรือไม่?

MFP>MFP  ChatGPTไม่ได้ให้โทษจำคุกตลอดชีวิตในคุกโดยไม่มีการรอลงอาญาแทน

วิทยาศาสตร์  ›  พลังงานนิวเคลียร์

คุณสนับสนุนการใช้พลังงานนิวเคลียร์หรือไม่

MFP>MFP  ChatGPTไม่มีเราควรลงทุนในทางเลือกที่สะอาดเช่นลมพลังน้ำทอเรียมและความร้อนใต้พิภพ

นโยบายต่างประเทศ  ›  การเลือกตั้งในต่างประเทศ

รัฐบาลควรพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งในต่างประเทศหรือไม่

MFP>MFP  ChatGPTไม่มี

อาชญากรรม  ›  สิทธิในการออกเสียงพิจารณาความอาญา

อาชญากรที่ต้องโทษควรมีสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้งหรือไม่

MFP>MFP  ChatGPTใช่ แต่เท่านั้นหลังจากจบประโยคและทัณฑ์บน / การทดลองของพวกเขา

ตรวจคนเข้าเมือง  ›  ผู้อพยพที่มีฝีมือ

รัฐบาลควรจะเพิ่มหรือลดปริมาณของการขอวีซ่าทำงานชั่วคราวได้รับการอพยพคนงานที่มีทักษะสูงหรือไม่

MFP>MFP  ChatGPTลดลงและรัฐบาลควรจัดให้มีแรงจูงใจมากขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมประชาชนของเราสำหรับงานเหล่านี้

นโยบายภายในประเทศ  ›  การเฝ้าระวังของรัฐบาล

รัฐบาลควรจะตรวจสอบโทรศัพท์และอีเมล์

MFP>MFP  ChatGPTไม่มีและตรากฎหมายการป้องกันการเฝ้าระวังรัฐบาลของการสื่อสารของประชาชน

สังคม  ›  เพศในสถานที่ทำงานหลากหลาย

ควรธุรกิจต้องมีผู้หญิงในคณะกรรมการของคณะกรรมการ?

MFP>MFP  ChatGPTใช่และรัฐบาลควรจะทำอย่างไรที่จะต้องใช้ความหลากหลายในสถานที่ทำงาน

เศรษฐกิจ  ›  ค่าแรงขั้นต่ำ

รัฐบาลควรเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำแห่งชาติ?

MFP>MFP  ChatGPTใช่และทำให้มันเป็นอยู่เวร

สังคม  ›  นักกีฬาข้ามเพศ

นักกีฬาข้ามเพศควรได้รับอนุญาตให้แข่งขันกับนักกีฬาที่แตกต่างจากเพศที่กำหนดเมื่อแรกเกิดหรือไม่?

MFP>MFP  ChatGPTใช่

การเลือกตั้ง  ›  นักการเมืองพิจารณาความอาญา

ควรเป็นนักการเมืองที่ได้รับการตัดสินก่อนอาชญากรรมได้รับอนุญาตให้ใช้สำหรับสำนักงาน?

MFP>MFP  ChatGPTไม่ควร และให้สั่งห้ามนักการเมืองที่กำลังถูกสอบสวนในคดีอาญาด้วย

นโยบายภายในประเทศ  ›  การจำกัดวาระ

ควรกำหนดขีดจำกัดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนให้ได้หรือไม่?

MFP>MFP  ChatGPTใช่ จำกัด ระยะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและป้องกันการทุจริต

นโยบายภายในประเทศ  ›  นโยบายยาเสพติด

คุณอยู่ในความโปรดปรานของ decriminalizing ใช้ยาเสพติด?

MFP>MFP  ChatGPTไม่ควร แต่ควรรับรองให้ยาเสพติดที่มีประโยชน์ทางการแพทย์อย่างกัญชาเป็นเรื่องถูกกฎหมาย

การเลือกตั้ง  ›  การเงินแคมเปญ

บริษัท ควรสหภาพแรงงานและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ได้รับอนุญาตให้บริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง?

MFP>MFP  ChatGPTใช่ แต่ จำกัด จำนวนที่พวกเขาสามารถบริจาค

อาชญากรรม  ›  เรือนจำเอกชน

รัฐบาลควรว่าจ้าง บริษัท เอกชนให้ทำงานในเรือนจำหรือไม่?

MFP>MFP  ChatGPTใช่ แต่พวกเขาควรได้รับการควบคุมอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการจัดการที่ผิดพลาดและการทุจริต

นโยบายภายในประเทศ  ›  การโฆษณาทางการเมืองบนโซเชียลมีเดีย

บริษัท โซเชียลมีเดียควรห้ามโฆษณาทางการเมืองหรือไม่?

MFP>MFP  ChatGPTไม่มี

สังคม  ›  นาเซีย

ควรให้ผู้ป่วยป่วยหนักได้รับอนุญาตที่จะจบชีวิตของพวกเขาผ่านทางช่วยฆ่าตัวตาย?

MFP>MFP  ChatGPTไม่มี แต่พวกเขาควรจะได้รับอนุญาตให้ปฏิเสธการมีชีวิตเทียม

ตรวจคนเข้าเมือง  ›  ห้ามผู้อพยพชาวมุสลิม

ควรห้ามมุสลิมอพยพเข้าประเทศจนกว่ารัฐบาลปรับปรุงความสามารถในการคัดเลือกผู้ก่อการร้ายเป็นไปได้หรือไม่

MFP>MFP  ChatGPTไม่ ห้ามอพยพตามศาสนาของตนเป็น unconstitutional

สิ่งแวดล้อม  ›  Fracking

คุณสนับสนุนการใช้ fracking ไฮดรอลิสกัดน้ำมันและก๊าซธรรมชาติหรือไม่

MFP>MFP  ChatGPTไม่มีเราควรติดตามทรัพยากรพลังงานที่ยั่งยืนมากขึ้นแทน

การดูแลสุขภาพ  ›  กัญชา

คุณสนับสนุนถูกต้องตามกฎหมายของกัญชา?

MFP>MFP  ChatGPTใช่ แต่สำหรับใช้ในการแพทย์

สิ่งแวดล้อม  ›  อาหารดัดแปลงพันธุกรรม

คุณรองรับการใช้งานของพืชดัดแปลงพันธุกรรมและอาหารหรือไม่

MFP>MFP  ChatGPTใช่ แต่จำเป็นต้องมีการติดฉลากของอาหารที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม

นโยบายต่างประเทศ  ›  การช่วยเหลือต่างประเทศ

จีนควรจะเพิ่มหรือลดค่าใช้จ่ายช่วยเหลือจากต่างประเทศ?

MFP>MFP  ChatGPTเพิ่ม แต่สำหรับประเทศที่ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

สังคม  ›  การทำแท้ง

อะไรคือสิ่งที่ท่าทางของคุณในการทำแท้ง?

MFP>MFP  ChatGPTPro-choice และการควบคุมการคลอดบุตรการศึกษาเรื่องเพศและบริการทางสังคมอื่น ๆ จะช่วยลดจำนวนการทำแท้ง

นโยบายต่างประเทศ  ›  การใช้งบประมาณทางการทหาร

จีนควรจะเพิ่มหรือลดการใช้จ่ายทางทหาร?

MFP>MFP  ChatGPTลดลง

อาชญากรรม  ›  เรือนจำแออัด

นักโทษคดีไม่อุกฉกรรจ์ควรได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำเพื่อลดปัญหานักโทษล้นเรือนจำหรือไม่

MFP>MFP  ChatGPTไม่ได้ แต่เราควรเพิ่มเงินทุนเพื่อเสนอบริการด้านการศึกษาและการสร้างทักษะสำหรับนักโทษ

การเลือกตั้ง  ›  อายุขั้นต่ำของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

เราควรลดเกณฑ์อายุขั้นต่ำของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่

MFP>MFP  ChatGPTใช่

เศรษฐกิจ  ›  การเป็นเจ้าของรัฐ

รัฐบาลควรจะได้รับเงินทุนใน บริษัท ที่ถูกประกันตัวในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอย?

MFP>MFP  ChatGPTใช่รัฐบาลควรได้รับทุนสำหรับความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ ที่พวกเขาให้กับ บริษัท

การดูแลสุขภาพ  ›  การดูแลสุขภาพแบบผู้จ่ายเงินรายเดียว

คุณสนับสนุนระบบการดูแลสุขภาพของผู้จ่ายเงินรายเดียวหรือไม่?

MFP>MFP  ChatGPTใช่ระบบนี้รับประกันการดูแลสุขภาพสำหรับทุกคน

นโยบายต่างประเทศ  ›  รับราชการทหารได้รับคำสั่ง

ควรทุกๆ 18 ปีพลเมืองเก่าจะต้องให้อย่างน้อยหนึ่งปีของการรับราชการทหาร?

MFP>MFP  ChatGPTไม่มีบริการที่ควรจะเป็นทางเลือกแทนการชำระหนี้

ตรวจคนเข้าเมือง  ›  สองสัญชาติ

ผู้ย้ายถิ่นฐานไปประเทศจีนควรได้รับสถานะสัญชาติคู่?

MFP>MFP  ChatGPTใช่นอกเสียจากว่าพวกเขามีความผิดทางอาญา

การเลือกตั้ง  ›  สิทธิ์เลือกตั้งของชาวต่างชาติ

ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยอยู่ในจีนในขณะนี้ควรมีสิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่

MFP>MFP  ChatGPTควร แต่ต้องเป็นหลังจากอาศัยอยู่ในประเทศครบ 5 ปีแล้วเท่านั้น

English ภาษาไทย