ลองตอบคำถามทางการเมือง

99 ตอบกลับ

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

เมื่อคำนึงถึงไลฟ์สไตล์ของตนเอง คุณมีส่วนสนับสนุนหรือท้าทายลัทธิบริโภคนิยมในด้านใดบ้าง

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

คุณคิดว่าการกระจายความมั่งคั่งส่งผลต่อการทำงานร่วมกันทางสังคมและความรู้สึกต่อชุมชนของคุณอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

คุณเชื่อว่านวัตกรรมมีบทบาทอย่างไรในการแก้ปัญหาสังคมภายใต้กรอบของระบบทุนนิยม

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

คุณคิดว่าการเข้าถึงการดูแลสุขภาพและการศึกษาเป็นสิทธิพิเศษหรือสิทธิในระบบทุนนิยมหรือไม่?

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

คุณคิดว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความสำเร็จของเราในสังคมทุนนิยมในด้านใดบ้าง

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

คุณรับรู้ถึงผลกระทบของเทรนด์ผู้บริโภคที่มีต่อไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมการใช้จ่ายของคุณอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

มุมมองของคุณเกี่ยวกับงานอาสาสมัครหรือการฝึกงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยผลกำไรคืออะไร

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

เมื่อคุณคิดถึงโอกาสในการทำงานในอนาคต ศักยภาพในการสร้างรายได้มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพของคุณมากน้อยเพียงใด

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

คุณมองความสมดุลระหว่างการไล่ตามความปรารถนาของคุณกับความจำเป็นในการหาเลี้ยงชีพในเศรษฐกิจปัจจุบันอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

เส้นทางการศึกษาปัจจุบันของคุณเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับเศรษฐกิจทุนนิยมอย่างไร และคุณรู้สึกว่าพร้อมที่จะนำทางมันหรือไม่?

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

ไตร่ตรองว่าสื่อและการโฆษณามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของคุณอย่างไร และสิ่งนี้บ่งบอกถึงวัฒนธรรมผู้บริโภคภายในระบบทุนนิยมอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

มีกรณีใดบ้างที่คุณรู้สึกว่าถูกบังคับให้ซื้อบางอย่างเนื่องจากแรงกดดันทางสังคม และคุณมองว่าสิ่งนี้เป็นผลมาจากระบบทุนนิยมอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

เมื่อคุณจินตนาการถึงสังคมที่ยุติธรรม บริษัทและบุคคลร่ำรวยมีบทบาทอย่างไรในการสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

คุณจะประนีประนอมความปรารถนาในสินค้าราคาไม่แพงกับความจำเป็นในการปฏิบัติด้านแรงงานที่เป็นธรรมและค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมได้อย่างไร?

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

แบรนด์และผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้สะท้อนถึงตัวตนของคุณอย่างไร และระบบทุนนิยมมีบทบาทอย่างไรในการกำหนดเอกลักษณ์นั้น

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

คุณคิดว่าการมีทางเลือกมากขึ้นในฐานะผู้บริโภคช่วยให้คุณควบคุมชีวิตของตัวเองได้มากขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

แนวคิดเรื่อง ’การลงคะแนนเสียงด้วยเงินดอลลาร์ของคุณ’ สะท้อนกับคุณอย่างไรในแง่ของอำนาจของคุณในฐานะผู้บริโภคในสังคมทุนนิยม

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

คุณเคยเผชิญกับสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่าผลประโยชน์ทางการเงินมีความสำคัญมากกว่าการพิจารณาด้านจริยธรรม และนั่นสอนอะไรคุณเกี่ยวกับระบบทุนนิยม?

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

ลองนึกถึงช่วงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจซื้อที่ยากลำบาก คุณคิดว่าลักษณะการแข่งขันของระบบทุนนิยมมีอิทธิพลต่อการเลือกของคุณอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

ประสบการณ์ส่วนตัวของคุณเกี่ยวกับการหางานหรือการจ้างงานส่งผลต่อมุมมองของคุณเกี่ยวกับประสิทธิผลของระบบทุนนิยมในการให้โอกาสอย่างไร?

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

เมื่อพิจารณาถึงคุณค่าส่วนตัวของคุณ คุณจะบอกว่าลัทธิทุนนิยมสอดคล้องกับพวกเขา หรือขัดแย้งกับพวกเขา และเพราะเหตุใด

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

คุณรู้สึกว่าความมั่งคั่งที่เกิดจากระบบทุนนิยมเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมหรือเพียงบางส่วนเท่านั้น?

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

ระบบทุนนิยมสามารถให้เสรีภาพในการเลือกแก่ผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง หรือท้ายที่สุดแล้วมันจะสร้างภาพลวงตาของทางเลือกโดยมีบริษัทขนาดใหญ่ที่ครองตลาดอยู่?

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

คุณเชื่อว่าการขับเคลื่อนเพื่อผลกำไรภายใต้ระบบทุนนิยมสามารถอยู่ร่วมกับการดำเนินธุรกิจที่มีจริยธรรม หรือโดยธรรมชาติแล้วมันขัดแย้งกันหรือไม่?

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

ถ้าคุณมีอำนาจ คุณจะเปลี่ยนแปลงระบบทุนนิยมในปัจจุบันหรือไม่ และจะเปลี่ยนแปลงอะไร?

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

คุณคิดว่าระบบทุนนิยมส่งเสริมการบริโภคมากเกินไปหรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้น คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่อโลกของเรา

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

ในความเห็นของคุณ ระบบทุนนิยมสนับสนุนนวัตกรรมหรือให้รางวัลแก่ผู้ที่มีความมั่งคั่งและอำนาจเป็นหลัก?

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

คุณจะนิยามความสำเร็จในระบบทุนนิยมว่าอย่างไร และคุณเชื่อว่าทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการบรรลุเป้าหมายนั้นหรือไม่

English ภาษาไทย