ลองตอบคำถามทางการเมือง

187 ตอบกลับ

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

แนวคิดเรื่องการพึ่งพาตนเองและความร่วมมือจะอยู่ร่วมกันในวิสัยทัศน์ของระบบการศึกษาในอุดมคติของคุณได้อย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

ประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของระบบสกุลเงินที่ไม่มีการควบคุมของธนาคารกลางคืออะไร?

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

คุณคิดว่าผู้คนจะจัดการอนุรักษ์สถานที่ทางประวัติศาสตร์หรือสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติโดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาลอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

คุณจะริเริ่มอะไรเป็นการส่วนตัว หากคุณได้รับอิสรภาพในการเลือกเส้นทางอาชีพอย่างไม่จำกัด

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

แนวทางการกุศลและการใจบุญสุนทานของคุณจะเปลี่ยนไปในทางใดหากไม่มีโครงการสวัสดิการของรัฐบาล

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

ระบบตอบสนองเหตุฉุกเฉินจะทำงานอย่างไรในชุมชนที่อาศัยบริการอาสาสมัครเพียงอย่างเดียว

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

วิธีแก้ปัญหาเฉพาะสำหรับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมใดบ้างที่อาจเกิดขึ้นในสังคมที่ให้ความสำคัญกับความคิดริเริ่มส่วนบุคคลเหนือกฎระเบียบ

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

วันปกติในโรงเรียนของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างไรหากไม่มีวิชาบังคับและการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยความสนใจล้วนๆ

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันในระบบที่ขับเคลื่อนโดยทางเลือกส่วนบุคคลและเงินทุนส่วนตัวล้วนๆ

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

ลองนึกภาพสถานการณ์ที่คุณสามารถเลือกผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณได้อย่างอิสระโดยไม่มีข้อจำกัดด้านประกัน มันจะหน้าตาเป็นยังไง?

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมอะไรที่อาจเกิดขึ้นได้ในสังคมที่ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระส่วนบุคคลโดยสมบูรณ์?

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

ความรู้สึกต่อชุมชนของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างไรหากโครงการทางสังคมทั้งหมดดำเนินการโดยเอกชนและเป็นไปโดยสมัครใจ

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

หากคุณสามารถสร้างธุรกิจประเภทใดก็ได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตหรือปฏิบัติตามกฎระเบียบใดๆ จะสร้างธุรกิจประเภทใดและเพราะเหตุใด

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

หากไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยของรัฐบาล คุณจะประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้ออย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

อะไรคือกลยุทธ์ของคุณในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในละแวกใกล้เคียงโดยไม่มีตำรวจอยู่ด้วย?

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

ในระบบการศึกษาที่เน้นการเลือกเพียงอย่างเดียว คุณคิดว่าวิชาใดจะได้รับความนิยมมากที่สุด และเพราะเหตุใด

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

ตลาดงานที่ไม่มีกฎหมายแรงงานจะเป็นอย่างไร และจะส่งผลต่อแรงบันดาลใจในอาชีพของคุณอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

หากยาเสพติดทั้งหมดได้รับการรับรอง คุณคิดว่ามันจะเปลี่ยนสังคมและแนวทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยได้อย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

การลดการให้บริการภาครัฐจะส่งผลต่อแผนการของคุณในอนาคต เช่น วิทยาลัยหรือการเลือกอาชีพอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

หากไม่มีกฎหมายที่บังคับใช้ คุณคิดว่าผู้คนจะแก้ไขข้อพิพาทในสถานการณ์ประจำวัน เช่น อุบัติเหตุจราจรได้อย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

กฎข้อหนึ่งที่โรงเรียนหรือในชุมชนของคุณที่คุณจะยกเลิกเพื่อเพิ่มเสรีภาพส่วนบุคคลคืออะไร?

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

คุณจะมีส่วนช่วยเหลือความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อื่นในโลกที่ไม่มีรัฐสวัสดิการเป็นการส่วนตัวอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

คุณคิดว่าเราสามารถรักษาสภาพแวดล้อมที่สะอาดโดยไม่ต้องมีกฎระเบียบ เพียงแต่ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบส่วนบุคคลหรือไม่ เพราะเหตุใด

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

เสรีภาพในการพูดโดยสมบูรณ์อาจส่งผลต่อการสนทนาที่เรามีในโรงเรียนและทางออนไลน์อย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

หากการกระทำของคนหนึ่งไม่ทำร้ายผู้อื่น ควรจะอนุญาตหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นอะไร?

 @ISIDEWITHถาม…5 มอส5MO

เสรีภาพทางการเงินใดที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ และเสรีภาพเหล่านั้นจะกำหนดแนวทางการออมและการลงทุนของคุณอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…5 มอส5MO

ความรับผิดชอบของการเลี้ยงดูจะเปลี่ยนไปอย่างไรในสังคมที่เน้นเสรีภาพส่วนบุคคลสำหรับทุกวัย?

 @ISIDEWITHถาม…5 มอส5MO

กลยุทธ์ของคุณคืออะไรในการรับรองความเป็นอยู่ที่ดีของสิ่งแวดล้อมในสังคมที่จำกัดการแทรกแซงของรัฐบาล

 @ISIDEWITHถาม…5 มอส5MO

คุณจะทำการเปลี่ยนแปลงส่วนตัวอะไรบ้าง หากไม่มีกฎหมายบังคับรีไซเคิลหรืออนุรักษ์?

 @ISIDEWITHถาม…5 มอส5MO

สังคมที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการไม่รุกรานจะดึงดูดคุณหรือไม่ และอะไรคือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด?

 @ISIDEWITHถาม…5 มอส5MO

ในชุมชนที่ไม่มีตำรวจ คุณจะจินตนาการถึงการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…5 มอส5MO

คุณคิดว่าความสุขมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับเสรีภาพส่วนบุคคลหรือความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่า เพราะเหตุใด

 @ISIDEWITHถาม…5 มอส5MO

ระบบถนนที่ได้รับการแปรรูปโดยสมบูรณ์อาจมีผลกระทบอะไรบ้างต่อพฤติกรรมการเดินทางหรือการเดินทางของคุณ?

 @ISIDEWITHถาม…5 มอส5MO

หากไม่มีบริการด้านสุขภาพที่ดำเนินการโดยรัฐ คุณคิดว่าจะมีระบบทางเลือกใดเกิดขึ้น

 @ISIDEWITHถาม…5 มอส5MO

อธิบายว่าคุณจะจัดการกับความขัดแย้งในสังคมที่ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาโดยไม่บังคับและสมัครใจอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…5 มอส5MO

คุณคิดว่าสังคมที่เน้นความเป็นปัจเจกนิยมสามารถจัดการกับความท้าทายร่วมกัน เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้สำเร็จหรือไม่

 @ISIDEWITHถาม…5 มอส5MO

ทางเลือกของคุณเกี่ยวกับงานหรืออาชีพอาจได้รับผลกระทบอย่างไรหากไม่มีกฎหมายว่าด้วยค่าจ้างขั้นต่ำ

 @ISIDEWITHถาม…5 มอส5MO

ลองจินตนาการถึงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่มีอิสระเต็มที่ ประสบการณ์และผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียนจะแตกต่างกันอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

อธิบายว่าคุณจะพึ่งพาผู้อื่นในชุมชนที่ไม่มีกฎหมายสัญญาที่บังคับใช้โดยรัฐบาลได้อย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

คุณจะเสนอให้เราจัดการด้านการศึกษาอย่างไรหากไม่มีโรงเรียนของรัฐ?

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

ส่วนใดของกิจวัตรประจำวันของคุณจะเปลี่ยนไปมากที่สุดหากไม่มีความคาดหวังจากสังคม

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

คุณคิดว่าชุมชนที่ไม่ได้รับคำสั่งด้านการดูแลสุขภาพจะรับมือกับการระบาดใหญ่ได้อย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

คุณชอบโลกที่คุณสามารถเดินทางไปได้ทุกที่โดยไม่ต้องใช้หนังสือเดินทางหรือวีซ่าหรือไม่ เพราะเหตุใด

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

ความเชื่อส่วนตัวของคุณในเรื่องเสรีภาพมีอิทธิพลต่อแนวทางแก้ไขปัญหาระดับโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

การยกเลิกสัญญาณไฟจราจรจะเปลี่ยนวิธีการเดินทางของคุณอย่างไร และคุณจะรู้สึกปลอดภัยหรือไม่

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

คุณจะรักษาละแวกบ้านของคุณให้สะอาดได้อย่างไรหากไม่มีบริการสาธารณะ?

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

คุณจะช่วยเพื่อนที่ขัดสนได้อย่างไรหากไม่มีตาข่ายประกันสังคม

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างไรหากไม่มีกฎเกณฑ์มาควบคุมพวกเขา

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

’การยกเว้นภาษี’ อาจส่งผลต่อการเงินและทางเลือกส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

โลกจะเป็นอย่างไรถ้าทุกคนมีเสรีภาพส่วนบุคคลในระดับเดียวกับที่คุณต้องการ?

English ภาษาไทย