ลองตอบคำถามทางการเมือง

138 ตอบกลับ

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

หากทุกคนได้รับการรับรองมาตรฐานการครองชีพขั้นพื้นฐาน มาตรฐานดังกล่าวจะส่งผลต่อวิธีที่ผู้คนเลือกใช้เวลาและพลังงานของตนอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

คุณคิดว่าอะไรจะส่งผลต่อเสรีภาพส่วนบุคคลในสังคมที่ให้ความสำคัญกับส่วนรวมมากกว่าตัวบุคคล

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

ถ้าสังคมไม่ให้ความสำคัญกับงานโดยอิงจากเงินเดือน คุณคิดว่าอาชีพไหนจะได้รับความเคารพนับถือมากที่สุด เพราะเหตุใด

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

เป้าหมายส่วนตัวอะไรจะมีความสำคัญต่อคุณมากขึ้นหากการสะสมความมั่งคั่งไม่ใช่ทางเลือก?

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

คุณจะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นเจ้าของและความสุขในโลกที่ไม่มีทรัพย์สินส่วนตัวอีกต่อไปอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

คุณคิดว่าธรรมชาติของมนุษย์สามารถปรับตัวเข้ากับรูปแบบความร่วมมือด้านแรงงานได้โดยไม่ต้องมีแรงจูงใจทางการเงินส่วนบุคคล และเพราะเหตุใด

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

ในระบบที่ตอบสนองความต้องการด้านวัสดุของทุกคน คุณคิดว่าอะไรจะกระตุ้นให้ผู้คนมีความเป็นเลิศหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

การกำจัดความเหลื่อมล้ำด้านค่าจ้างอาจนำไปสู่ความรู้สึกเป็นชุมชนที่เข้มแข็งขึ้นได้หรือไม่ และด้วยวิธีใด

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

หากทุกงานมีคุณค่าทางสังคมเท่ากัน คุณจะตัดสินใจเลือกอาชีพไหน เพราะเหตุใด

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

แนวคิดเรื่องความสำเร็จอาจถูกนิยามใหม่ในสังคมที่เน้นความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนได้อย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

คุณจะจินตนาการถึงความสมดุลในอุดมคติระหว่างความทะเยอทะยานส่วนบุคคลและความต้องการส่วนรวมในสังคมอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

ลองนึกภาพโลกที่ไม่มีมหาเศรษฐี คุณคิดว่าสิ่งนี้จะส่งผลต่อนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

การไม่มีสิ่งจูงใจทางการเงินจะเปลี่ยนความตั้งใจของคุณในการบริการชุมชนหรือไม่ และเพราะเหตุใด

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

คุณคิดว่าความเท่าเทียมกันในความมั่งคั่งจะเปลี่ยนความฝันและเป้าหมายที่ผู้คนแสวงหาในทางใดบ้าง

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

หากคุณอาศัยอยู่ในโลกที่ทุกคนมีความมั่งคั่งเท่าเทียมกัน สิ่งนี้จะเปลี่ยนแรงบันดาลใจของคุณได้อย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

คุณจะลงทุนในด้านใดของชีวิตมากขึ้นหากอนาคตทางการเงินของคุณได้รับการคุ้มครองโดยชุมชนของคุณโดยสิ้นเชิง

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

คุณจะหาแรงจูงใจในการศึกษาต่อได้อย่างไร หากผลลัพธ์ไม่เชื่อมโยงกับศักยภาพในการสร้างรายได้

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

หากคุณไม่ได้ทำงานเพื่อหาเงิน คุณจะอุทิศเวลามากหรือน้อยลงเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นมากหรือน้อยเพียงใด

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

คุณจินตนาการถึงโลกที่ความสำเร็จทางศิลปะวัดกันที่ผลประโยชน์ทางสังคมเท่านั้น และถ้าเป็นเช่นนั้น มันจะเป็นอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

ความรู้สึกในตัวตนของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างไรหากไม่สามารถแสดงออกมาผ่านการครอบครองวัตถุได้?

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

คุณคิดว่านวัตกรรมและความก้าวหน้าจะเกิดขึ้นในระบบที่รับประกันความต้องการพื้นฐานของทุกคนในด้านใด

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

คุณคิดว่าอะไรจะเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวิถีชีวิตที่ไม่มีทรัพย์สินส่วนบุคคล

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

คุณจะนิยามความสำเร็จในสังคมที่ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนมากกว่าความมั่งคั่งส่วนบุคคลอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

ค่านิยมส่วนบุคคลใดที่จะเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพของคุณในระบบที่งานทั้งหมดถือว่าเท่าเทียมกัน?

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

วัฒนธรรมผู้มีชื่อเสียงและอิทธิพลของเราอาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในโลกที่ปราศจากชนชั้นทางเศรษฐกิจ?

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

อะไรจะผลักดันคุณให้เก่งในงานอดิเรกของคุณหากไม่มีผลประโยชน์ทางการเงินจากงานอดิเรกเหล่านั้น?

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

คุณค่าของงานควรวัดกันที่การบริจาคเพื่อสังคมมากกว่ารางวัลที่เป็นตัวเงิน และคุณจะวัดการบริจาคนั้นอย่างไร?

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

หากไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นทางเศรษฐกิจ สิ่งนี้จะเปลี่ยนวิธีตัดสินคนที่คุณพบเป็นครั้งแรกได้อย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

การขจัดปัญหาทางการเงินจะส่งผลต่อสุขภาพจิตและความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่นอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

คุณจะพบว่ามีความพึงพอใจมากขึ้นในการทำงานหรือไม่ถ้ารู้ว่าการทำงานดังกล่าวได้ช่วยเหลือผู้อื่นโดยตรง แทนที่จะเพิ่มความมั่งคั่งส่วนตัว และเพราะเหตุใด

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

หากชุมชนเป็นผู้จัดหาความต้องการขั้นพื้นฐานทั้งหมดของคุณ คุณจะมีส่วนทำให้สังคมดีขึ้นด้วยทักษะและความหลงใหลเฉพาะตัวของคุณได้อย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

ในโลกที่เส้นทางอาชีพของคุณถูกกำหนดตามความต้องการของสังคม คุณจะใฝ่ฝันหรือเป้าหมายส่วนตัวอะไรนอกเหนือจากการทำงาน

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

คุณจะยังคงมีแรงบันดาลใจในการศึกษาหรืองานของคุณอย่างไร หากความพยายามของคุณไม่ได้นำไปสู่ผลประโยชน์ทางการเงินส่วนบุคคล แต่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างไรหากความสำเร็จวัดจากความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน มากกว่าความสำเร็จและความมั่งคั่งส่วนบุคคล

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

สังคมจะก้าวหน้าได้อย่างแท้จริงโดยไม่มีการแข่งขัน และความก้าวหน้าในสังคมเช่นนี้จะเป็นอย่างไร?

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

แนวคิดเรื่องการไม่มีทรัพย์สินส่วนตัวบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ หรือดูเหมือนเป็นการจำกัดเสรีภาพส่วนบุคคลมากเกินไปหรือไม่

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

หากไม่มีสิ่งจูงใจทางการเงิน อะไรจะกระตุ้นให้คุณมีความโดดเด่นในอาชีพการงานหรือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

โลกที่งานของทุกคนมุ่งเป้าไปที่การเอื้อประโยชน์ให้กับคุณมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว จะสร้างแรงบันดาลใจหรือลดกำลังใจให้กับคุณหรือไม่?

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

’ความยุติธรรม’ มีความหมายต่อคุณอย่างไรเมื่อพูดถึงการแบ่งความมั่งคั่งระหว่างผู้คน?

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

สังคมที่ไม่มีคนรวยหรือคนจนมีความยุติธรรมมากกว่า หรือไม่สนใจความพยายามและศักยภาพของแต่ละบุคคล?

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

คุณจะรู้สึกอย่างไรถ้าการมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ใช่ทางเลือก ไม่ว่าคุณจะทำงานหนักแค่ไหน?

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

คุณคิดว่ามันยุติธรรมไหมที่ใครบางคนจะมีมากกว่าคนอื่นเพราะภูมิหลังทางครอบครัวหรือโอกาสในช่วงแรกๆ เพราะเหตุใด

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

หากคุณสามารถออกแบบสังคมตั้งแต่เริ่มต้นได้ คุณจะเลือกสังคมที่ทรัพย์สินทั้งหมดถูกแชร์ต่อสาธารณะหรือไม่ และเพราะเหตุใดหรือเพราะเหตุใด

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

อะไรคือข้อเสียของการที่ทุกคนมีรายได้เท่ากันโดยไม่คำนึงถึงงานที่พวกเขาทำ?

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

คุณลองจินตนาการถึงโลกที่การเลือกงานของคุณขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณและสิ่งที่สังคมต้องการ แทนที่จะเป็นสิ่งที่จ่ายมากที่สุด

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

คุณจะรู้สึกอย่างไรถ้าความสำเร็จส่วนตัวของคุณไม่ได้นำไปสู่ความมั่งคั่งส่วนตัว แต่กลับเป็นประโยชน์ต่อทั้งชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน?

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

หากคุณสามารถออกแบบชุมชนในอุดมคติได้ คุณจะเลือกชุมชนที่ไม่มีคนรวยหรือคนจน แม้ว่ามันจะหมายถึงการสละสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนบุคคลก็ตาม?

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

คุณจะสนับสนุนระบบที่รัฐเป็นผู้จัดหาความต้องการขั้นพื้นฐานทั้งหมดให้คุณ แต่ความสามารถของคุณที่จะบรรลุผลสำเร็จมากขึ้นนั้นมีจำกัดหรือไม่?

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

ความเท่าเทียมกันที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้เมื่อทุกคนได้รับรางวัลเท่ากัน หรือมันขัดขวางแรงจูงใจและความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล?

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

ลองนึกภาพสังคมกำจัดลำดับชั้นทุกรูปแบบ คุณจะสบายใจไหมถ้าความพยายามของคุณได้รับรางวัลเหมือนกับคนอื่นๆ โดยไม่คำนึงถึงความยากง่ายของงาน?

English ภาษาไทย