ลองตอบคำถามทางการเมือง

128 ตอบกลับ

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

ความคาดหวังทางเพศส่งผลต่อการปรากฏตัวทางออนไลน์และการโต้ตอบบนโซเชียลมีเดียของคุณอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

คุณคาดหวังความท้าทายอะไรบ้างสำหรับคนรุ่นต่อไปในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ และพวกเขาจะเอาชนะได้อย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

คุณจะจัดการกับสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่าเพศของคุณถูกใช้เพื่อกำหนดความสามารถหรือศักยภาพของคุณอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

เมื่อคุณได้ยินคำว่า ’สตรีนิยม’ คุณนึกถึงความทรงจำหรือความคิดส่วนตัวอย่างแรกอะไร?

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

ความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นทางเพศจะเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมที่มักมีผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นใหญ่ได้อย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

ระบบการศึกษาที่เท่าเทียมทางเพศในอุดมคติจะเป็นอย่างไรสำหรับคุณ

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในพลวัตของครอบครัวจะนำไปสู่สังคมที่มีความเท่าเทียมทางเพศมากขึ้นได้อย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

แบบเหมารวมทางเพศแบบใดแบบหนึ่งที่คุณอยากให้หายไปคืออะไร และเพราะเหตุใด

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

คุณเห็นว่าความเท่าเทียมทางเพศดีขึ้นในช่วงชีวิตของคุณในด้านใดบ้าง และคุณมีความหวังอะไรสำหรับอนาคตของมัน

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

เราจะมีส่วนสนับสนุนวัฒนธรรมที่เฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไร?

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

ลองนึกถึงช่วงเวลาที่คุณสนับสนุนเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานในการเอาชนะความท้าทายที่คำนึงถึงเพศสภาพ ผลลัพธ์คืออะไร?

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

ความเท่าเทียมทางเพศทั่วโลกจะเปลี่ยนแปลงสถานะปัจจุบันของการเมืองและความเป็นผู้นำระดับโลกอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

คุณช่วยแชร์ตัวอย่างที่ความคาดหวังทางเพศของใครบางคนที่มีต่อคุณรู้สึกว่าถูกจำกัดหรือเสริมพลังได้ไหม

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

ในการเลือกอาชีพในอนาคต เพศมีบทบาทอย่างไรในกระบวนการตัดสินใจของคุณ?

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

ประสบการณ์ส่วนตัวมีอิทธิพลต่อความเข้าใจของคุณว่าเหตุใดความเท่าเทียมทางเพศจึงมีความสำคัญอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

คุณเคยตั้งคำถามเกี่ยวกับประเพณีหรือประเพณีเพราะดูเหมือนว่าจะสนับสนุนเพศหนึ่งมากกว่าอีกเพศหนึ่งหรือไม่?

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

คุณอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงใดในชีวิตเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศ

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

หากคุณมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งเพื่อทำให้โลกมีความเท่าเทียมทางเพศมากขึ้น สิ่งนั้นคืออะไร และเพราะเหตุใด

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

คุณเคยเห็นผู้หญิงนำเสนอในรูปแบบที่ท้าทายทัศนคติแบบเหมารวมแบบดั้งเดิมเมื่อใด และสิ่งนี้ส่งผลต่อคุณอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

ความคาดหวังที่จะเข้ากับบทบาททางเพศส่งผลต่อการเลือกงานอดิเรกหรือความสนใจของคุณอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

สิ่งหนึ่งที่โรงเรียนสามารถทำได้ดีกว่าเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่องสตรีนิยมคืออะไร?

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

ในฐานะสังคม เราจะท้าทายและเอาชนะอคติทางเพศในการมีปฏิสัมพันธ์ในแต่ละวันได้อย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

บทบาททางเพศในครอบครัวของคุณเปรียบเทียบกับบทบาททั่วโลกอย่างไร และคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนั้น

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

การกระทำที่แสดงถึงความอยุติธรรมทางเพศที่คุณรู้สึกว่าต้องการความสนใจมากขึ้นคืออะไร

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

หากได้รับโอกาส คุณอยากจะเผยแพร่ข้อความใดเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศไปทั่วโลก

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

เรื่องราวหนึ่งจากชีวิตของคุณที่แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นของความเท่าเทียมทางเพศคืออะไร

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

ในการอภิปรายเกี่ยวกับความเท่าเทียมกัน คำถามใดที่คุณอยากให้ผู้คนถามบ่อยขึ้นเพื่อทำความเข้าใจมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

หากคุณจะสอนใครสักคนเกี่ยวกับความสำคัญของความเท่าเทียมทางเพศ คุณจะแบ่งปันเรื่องราวหรือตัวอย่างส่วนตัวอะไรบ้าง

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

ช่วงเวลาที่ทำให้คุณคิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับบทบาททางเพศในชีวิตของคุณหรือในชีวิตของคนรอบข้างคืออะไร

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

คุณเคยพบเห็นหรือประสบกับความไม่เท่าเทียมกันทางเพศหรือไม่ และมันทำให้คุณรู้สึกอย่างไร?

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

คุณลองจินตนาการถึงสังคมที่หล่อหลอมโดยหลักการของสตรีนิยมไหม และถ้าเป็นเช่นนั้น สำหรับคุณคุณจะเป็นอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

คุณคิดว่าผู้ชายควรมีบทบาทอย่างไรในขบวนการสตรีนิยม

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับช่องว่างค่าจ้างระหว่างเพศ และคุณคิดว่ามีผลกระทบต่อสังคมอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

คุณคิดว่าสตรีนิยมยังคงมีความเกี่ยวข้องในปัจจุบันหรือไม่ และเพราะเหตุใดหรือเพราะเหตุใด

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

คุณเชื่อว่าผู้ชายสามารถได้รับประโยชน์จากสตรีนิยมด้วยวิธีใดบ้าง

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

คุณคิดว่าทัศนคติแบบเหมารวมทางเพศส่งผลต่อชีวิตของคุณและตัวเลือกที่คุณเลือกอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…7 มอส7MO

คุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรในโรงเรียนหรือชุมชนของคุณเพื่อส่งเสริมสตรีนิยม

English ภาษาไทย