ลองตอบคำถามทางการเมือง

159 ตอบกลับ

 @ISIDEWITHถาม…3 มอส3MO

ครั้งหนึ่งคุณเคยเห็นคนสละสิทธิพิเศษเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น และสิ่งนั้นส่งผลต่อคุณอย่างไร?

 @ISIDEWITHถาม…3 มอส3MO

การกระทำหรือคำพูดของบุคคลสาธารณะคนใดที่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคมของคุณ

 @ISIDEWITHถาม…3 มอส3MO

การเฉลิมฉลองวันหยุดอันหลากหลายที่โรงเรียนหรือในชุมชนของคุณส่งเสริมความเข้าใจและความยุติธรรมทางสังคมอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…3 มอส3MO

การเอาใจใส่มีบทบาทอย่างไรในแนวทางของคุณในการทำความเข้าใจความไม่เท่าเทียมทางสังคม

 @ISIDEWITHถาม…3 มอส3MO

ความเป็นผู้นำของนักเรียนในโรงเรียนมีส่วนช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เท่าเทียมและครอบคลุมมากขึ้นได้อย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…3 มอส3MO

หนังสือ ภาพยนตร์ หรือเพลงได้ทำให้คุณสนใจประเด็นความยุติธรรมทางสังคมเมื่อใด และมุมมองของคุณเปลี่ยนไปอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…3 มอส3MO

การเรียนรู้จากขบวนการความยุติธรรมทางสังคมในอดีตจะเป็นแนวทางในการดำเนินการของเราในปัจจุบันได้อย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…3 มอส3MO

บทสนทนาใดกับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับความยุติธรรม

 @ISIDEWITHถาม…3 มอส3MO

ประสบการณ์ส่วนตัวของคุณกำหนดวิธีการยืนหยัดเพื่อผู้อื่นอย่างไร?

 @ISIDEWITHถาม…3 มอส3MO

การทำความเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างกันภายในชุมชนของคุณช่วยส่งเสริมการขับเคลื่อนความยุติธรรมทางสังคมได้อย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

เราจะสนับสนุนเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานที่เป็นนักกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมอย่างมากในประเด็นทางสังคมได้อย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

คุณคิดว่าเหตุใดบางคนจึงอุทิศชีวิตเพื่อต่อสู้เพื่อความยุติธรรม และเราเรียนรู้อะไรจากพวกเขาได้บ้าง

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

บทเรียนที่สำคัญที่สุดที่คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเคารพจากผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างคืออะไร

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

คุณคิดว่าการซื่อสัตย์เกี่ยวกับอคติของเราจะช่วยสร้างสังคมที่ยุติธรรมมากขึ้นในด้านใด

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

การเป็นอาสาสมัครหรือการมีส่วนร่วมในการบริการชุมชนกำหนดมุมมองของคุณเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

สถานที่ที่คุณไปบ่อยๆ รวบรวมหรือล้มเหลวในการรวบรวมหลักการของความเท่าเทียมกันอย่างไร?

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

หากคุณสามารถสร้างชมรมโรงเรียนใหม่ที่อุทิศให้กับประเด็นทางสังคมได้ ชมรมนั้นจะเน้นไปที่อะไรและเพราะเหตุใด

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

เมื่อคุณรู้สึกว่าถูกเข้าใจผิดหรือถูกตัดสิน สิ่งใดที่ควรทำแตกต่างออกไปเพื่อส่งเสริมให้เกิดการไม่แบ่งแยก

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

อะไรคือการแสดงความเมตตาง่ายๆ ที่คุณได้เห็นซึ่งส่งเสริมความยุติธรรม และมันทำให้คุณรู้สึกอย่างไร?

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

หากสังคมมีความเท่าเทียมอย่างสมบูรณ์ ชีวิตประจำวันของคุณหรือคนรอบข้างจะเปลี่ยนไปอย่างไร?

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

ในฐานะผู้มีสิทธิเลือกตั้งในอนาคต ทัศนคติของคนหนุ่มสาวต่อความยุติธรรมจะกำหนดนโยบายของวันพรุ่งนี้อย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

คุณจะปลอบโยนเพื่อนที่กำลังเผชิญกับความอยุติธรรมและรู้สึกไม่มีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

กิจกรรมกีฬาหรือทีมสอนเราเกี่ยวกับความยุติธรรมและการเล่นอย่างยุติธรรมอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

ภูมิปัญญาหรือคำแนะนำชิ้นหนึ่งที่คุณได้รับซึ่งสนับสนุนให้คุณส่งเสริมความเป็นธรรมคืออะไร?

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

การเล่าเรื่องมีบทบาทอย่างไรในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความยุติธรรมทางสังคม

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

ศิลปะมีอิทธิพลต่อมุมมองของคุณเกี่ยวกับความยุติธรรมทางสังคมและประเด็นชุมชนอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

อะไรคือช่วงเวลาสำคัญในชีวิตของคุณที่ทำให้คุณตระหนักถึงปัญหาความยุติธรรมทางสังคมมากขึ้น

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

คุณเคยพยายามทำความเข้าใจการต่อสู้ดิ้นรนของกลุ่มที่คุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหรือไม่?

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

การเลือกส่วนบุคคลของเราอาจมีส่วนสนับสนุนหรือเบี่ยงเบนแนวคิดเรื่องความยุติธรรมทางสังคมอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

คุณจะประสานความต้องการทั้งการแข่งขันและความร่วมมือในสังคมที่มุ่งมั่นเพื่อความเป็นธรรมได้อย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

ระบบความเชื่อของบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการสนทนา และคุณเคยประสบกับการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้หรือไม่?

 @ISIDEWITHถาม…4 มอส4MO

คุณสังเกตเห็นการแสดงความเมตตาที่เรียบง่ายอะไรบ้างที่สะท้อนถึงวิญญาณแห่งความยุติธรรม

 @ISIDEWITHถาม…5 มอส5MO

การยืนหยัดเพื่อสิ่งที่คุณเชื่อทำให้คุณทะเลาะกับเพื่อนหรือครอบครัวเมื่อใด?

 @ISIDEWITHถาม…5 มอส5MO

คุณคิดว่าการให้อภัยมีบทบาทอย่างไรในการบรรลุความสามัคคีในสังคม

 @ISIDEWITHถาม…5 มอส5MO

คุณเคยมีประสบการณ์ที่เปลี่ยนไปหลังจากสละเวลาเพื่อสังคมหรือไม่?

 @ISIDEWITHถาม…5 มอส5MO

อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้คุณดำเนินการในเรื่องที่คุณใส่ใจอย่างสุดซึ้ง?

 @ISIDEWITHถาม…5 มอส5MO

วิธีใดที่มีความหมายที่สุดที่คุณสามารถช่วยเหลือคนที่โชคดีกว่าคุณได้?

 @ISIDEWITHถาม…5 มอส5MO

การเปลี่ยนแปลงอะไรจะนำความสุขมาสู่ผู้คนจำนวนมากที่สุดในมุมมองของคุณ?

 @ISIDEWITHถาม…5 มอส5MO

การแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวกับผู้อื่นสามารถนำไปสู่ความเข้าใจในชุมชนมากขึ้นได้หรือไม่?

 @ISIDEWITHถาม…5 มอส5MO

การต่อสู้ดิ้นรนส่วนตัวส่งผลต่อมุมมองของคุณเกี่ยวกับการสนับสนุนที่ผู้อื่นอาจต้องการอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…5 มอส5MO

ชุมชนในอุดมคติของคุณจะเป็นอย่างไรในแง่ของการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างยุติธรรม?

 @ISIDEWITHถาม…5 มอส5MO

คุณจะมีส่วนร่วมกับคนที่มีมุมมองที่แตกต่างจากคุณอย่างสิ้นเชิงอย่างไร?

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

หากคุณเห็นใครบางคนเผชิญกับความอยุติธรรม ขั้นตอนแรกของคุณในการแทรกแซงคืออะไร

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

การสนทนากับผู้คนจากภูมิหลังที่แตกต่างกันช่วยเพิ่มความเข้าใจเรื่องความยุติธรรมของคุณได้อย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

ประสบการณ์ใดที่ทำให้คุณมองเห็นความเป็นจริงของสิทธิพิเศษหรือการขาดสิทธิพิเศษ?

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

เหตุใดคนสองคนจึงมีมุมมองที่แตกต่างกันอย่างมากในประเด็นทางสังคมเดียวกัน

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

คุณจะเข้าหาคนที่ไม่เชื่อว่าความไม่เท่าเทียมทางสังคมมีอยู่จริงอย่างไร

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

เราจะช่วยผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมโดยไม่ทำให้พวกเขารู้สึกไร้อำนาจได้อย่างไร?

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

คุณเคยรู้สึกถึงความอยุติธรรมอย่างรุนแรงเมื่อใด และคุณต้องการดำเนินการใด

 @ISIDEWITHถาม…6 มอส6MO

คุณเคยรู้สึกว่ากฎหรือกฎหมายไม่ยุติธรรมหรือไม่ คุณทำอะไรกับมัน?

English ภาษาไทย