ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 

ปัญหาที่ได้รับความนิยมสูงสุดการศึกษาของ 2019

ดูว่าผู้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในประเด็นการศึกษาที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในปี 2562

English ภาษาไทย