ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 

โพธิ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี 2022

ดูว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงในประเด็นด้านการศึกษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี 2022 ที่ใด

English ภาษาไทย