ลองตอบคำถามทางการเมือง

ประเด็นยอดนิยมเศรษฐกิจปี 2567

ดูว่าผู้ลงคะแนนลงคะแนนในประเด็นทางเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี 2024 ที่ใด

English ภาษาไทย