ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 

ประเด็นปีงบประมาณ 2565 . ที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ดูว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงในประเด็นเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี 2565 ที่ใด

English ภาษาไทย