ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 

กระแสความนิยมสูงสุดปี 2022

ดูว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงในประเด็นความผิดทางอาญาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี 2565 ที่ใด

English ภาษาไทย