ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 

ปัญหาที่เป็นที่นิยมมากที่สุดทางเดินของปี 2020

ดูว่าผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในประเด็นความผิดทางอาญาที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในปี 2563

English ภาษาไทย