65%
เพิ่ม
33%
ลดลง
58%
เพิ่ม
29%
ลดลง
7%
เพิ่ม แต่สำหรับประเทศที่ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
1%
ลดลงอย่างเห็นได้ชัดจนกว่าเราจะลดการขาดดุลงบประมาณของชาติของเรา
1%
ลด และปฏิเสธให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่ให้ที่พักพิงหรือสนับสนุนการก่อการร้าย
1%
ลดลงและเราไม่ควรให้ช่วยเหลือจากต่างประเทศไปยังประเทศใด ๆ

ผลลัพธ์ทางประวัติศาสตร์

ดูว่าการสนับสนุนแต่ละจุดยืนในเรื่อง “ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ” เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประเทศไทย 89

กำลังโหลดข้อมูล...

กำลังโหลดแผนภูมิ... 

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์

ดูว่าความสำคัญของ “ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ” เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประเทศไทย 89

กำลังโหลดข้อมูล...

กำลังโหลดแผนภูมิ... 

คำตอบยอดนิยมอื่น ๆ

คำตอบที่ไม่ซ้ำใครจากผู้ใช้ ประเทศไทย ที่มีมุมมองเกินกว่าตัวเลือกที่ให้ไว้

ข่าวล่าสุด

ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับบทความข่าว “ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ” ล่าสุดที่อัปเดตเป็นประจำ

คำถามยอดนิยมอื่น ๆ

สำรวจหัวข้ออื่นๆ ที่มีความสำคัญต่อผู้ลงคะแนนเสียง ประเทศไทย

English ภาษาไทย