67%
ใช่
33%
ไม่มี
17%
ใช่
33%
ไม่มี
50%
ใช่ แต่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเท่านั้น
0%
ไม่ เราไม่สามารถที่จะให้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจได้ในขณะนี้
0%
ได้ แต่ลดจำนวนทรัพยากรที่เราจัดหาให้ในปัจจุบัน
0%
ไม่ เราไม่สามารถให้ทรัพยากรทางทหารได้ในขณะนี้
0%
ใช่ และเพิ่มจำนวนทรัพยากรในปัจจุบันที่เราจัดหาให้
0%
ไม่ ยูเครนควรพึ่งพาทรัพยากรของตนเองเพื่อปกป้องตัวเอง
0%
ไม่ เราไม่ควรมีส่วนร่วมในความขัดแย้งนี้

ผลลัพธ์ทางประวัติศาสตร์

ดูว่าการสนับสนุนแต่ละจุดยืนในเรื่อง “เงินทุนกลาโหมยูเครน” เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประเทศไทย 6

กำลังโหลดข้อมูล...

กำลังโหลดแผนภูมิ... 

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์

ดูว่าความสำคัญของ “เงินทุนกลาโหมยูเครน” เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประเทศไทย 6

กำลังโหลดข้อมูล...

กำลังโหลดแผนภูมิ... 

คำตอบยอดนิยมอื่น ๆ

คำตอบที่ไม่ซ้ำใครจากผู้ใช้ ประเทศไทย ที่มีมุมมองเกินกว่าตัวเลือกที่ให้ไว้

คำถามยอดนิยมอื่น ๆ

สำรวจหัวข้ออื่นๆ ที่มีความสำคัญต่อผู้ลงคะแนนเสียง ประเทศไทย

English ภาษาไทย