ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 
คำตอบนี้เตือนฉันจะลงคะแนนเสียง

ประเด็นที่ได้รับความนิยมมากขึ้น

ดูวิธีการที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะเข้าข้างในประเด็นทางการเมืองอื่น ๆ ที่นิยม...

“ใช่ และสร้างโครงการทางสังคมเพิ่มเติมเพื่อจัดหาอาหาร เสื้อผ้า และยาฟรี”

ในการตอบสนองไปที่: คนเร่ร่อนที่ปฏิเสธที่พักพิงหรือที่พักอาศัยควรได้รับอนุญาตให้นอนหรือตั้งค่ายในที่สาธารณะหรือไม่?

พูดคุยท่าทางนี้...

English ภาษาไทย