39%
ใช่
61%
ไม่มี
33%
ใช่
56%
ไม่มี
4%
ใช่ แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ติดตามศึกษาต่อหรือการจ้างงาน
5%
ไม่มีบริการที่ควรจะเป็นทางเลือกแทนการชำระหนี้
1%
ควร และควรรับใช้ชาติเป็นเวลาอย่างน้อยสองปี
1%
ใช่ แต่ที่มีความสำคัญน้อยลงในการฝึกอบรมทางทหารและมุ่งเน้นที่การพัฒนาด้านการศึกษาและทักษะ
0%
ใช่ แต่สำหรับผู้ที่เริ่มต้นที่จะสร้างประวัติอาชญากรรม

ผลลัพธ์ทางประวัติศาสตร์

ดูว่าการสนับสนุนแต่ละจุดยืนในเรื่อง “การรับราชการทหารภาคบังคับ” เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประเทศไทย 99

กำลังโหลดข้อมูล...

กำลังโหลดแผนภูมิ... 

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์

ดูว่าความสำคัญของ “การรับราชการทหารภาคบังคับ” เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประเทศไทย 99

กำลังโหลดข้อมูล...

กำลังโหลดแผนภูมิ... 

คำตอบยอดนิยมอื่น ๆ

คำตอบที่ไม่ซ้ำใครจากผู้ใช้ ประเทศไทย ที่มีมุมมองเกินกว่าตัวเลือกที่ให้ไว้

คำถามยอดนิยมอื่น ๆ

สำรวจหัวข้ออื่นๆ ที่มีความสำคัญต่อผู้ลงคะแนนเสียง ประเทศไทย

English ภาษาไทย