ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 
คำตอบนี้เตือนฉันจะลงคะแนนเสียง

ประเด็นที่ได้รับความนิยมมากขึ้น

ดูวิธีการที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะเข้าข้างในประเด็นทางการเมืองอื่น ๆ ที่นิยม...

“ได้ แต่มีการฝึกอบรมอย่างเข้มงวดว่าควรใช้อุปกรณ์อย่างไรและเมื่อใด”

ในการตอบสนองไปที่: หน่วยงานตำรวจควรได้รับอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ระดับทหารหรือไม่?

พูดคุยท่าทางนี้...

English ภาษาไทย