92%
ใช่
8%
ไม่มี
65%
ใช่
5%
ไม่มี
14%
ใช่ แต่สัมพันธ์กับจำนวนเงินที่ประเทศอื่นบริจาคเท่านั้น
3%
ไม่ได้แสดงว่าไม่มีผล
11%
ใช่ แต่ลดจำนวนลง
0%
ไม่ให้กองทุนโครงการระดับชาติและระดับท้องถิ่นแทน
3%
ใช่และเพิ่มจำนวน

ผลลัพธ์ทางประวัติศาสตร์

ดูว่าการสนับสนุนแต่ละจุดยืนในเรื่อง "องค์การอนามัยโลก” เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประเทศไทย 37

กำลังโหลดข้อมูล...

กำลังโหลดแผนภูมิ... 

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์

ดูว่าความสำคัญของ "องค์การอนามัยโลก” เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประเทศไทย 37

กำลังโหลดข้อมูล...

กำลังโหลดแผนภูมิ... 

ข่าวล่าสุด

ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับบทความข่าว "องค์การอนามัยโลก” ล่าสุดที่อัปเดตเป็นประจำ

English ภาษาไทย