13%
ใช่
87%
ไม่มี
10%
ใช่
76%
ไม่มี
2%
ควร แต่เพื่อป้องกันประเทศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ปกครองเผด็จการเท่านั้น
10%
ไม่ควร และเราก็ไม่ควรใช้อำนาจควบคุมการเลือกตั้งหรือนโยบายของประเทศอื่นด้วย
1%
ควร แต่เพื่อรับมือภัยคุกคามความมั่นคงเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ทางการเงิน
1%
ควร แต่เพื่อชักจูงมติมหาชนเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อทำลายกระบวนการลงคะแนนเสียงที่เป็นธรรม

ผลลัพธ์ทางประวัติศาสตร์

ดูว่าการสนับสนุนแต่ละจุดยืนในเรื่อง “การเลือกตั้งต่างประเทศ” เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประเทศไทย 165

กำลังโหลดข้อมูล...

กำลังโหลดแผนภูมิ... 

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์

ดูว่าความสำคัญของ “การเลือกตั้งต่างประเทศ” เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประเทศไทย 165

กำลังโหลดข้อมูล...

กำลังโหลดแผนภูมิ... 

English ภาษาไทย