86%
ใช่
14%
ไม่มี
75%
ใช่
10%
ไม่มี
7%
ใช่และให้การขนส่งสาธารณะฟรีมากขึ้น
2%
ไม่ฉันพอใจกับการใช้จ่ายในปัจจุบัน
4%
ควร แต่ในกรณีที่การใช้จ่ายนั้นไปยังระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น
1%
ไม่และเราควรลดการใช้จ่ายในปัจจุบัน
1%
ไม่และเราควรแปรรูปบริการขนส่งสาธารณะเพิ่มเติม
0%
ไม่เรามีประเด็นสำคัญที่ต้องใช้เงินทุน

ผลลัพธ์ทางประวัติศาสตร์

ดูว่าการสนับสนุนแต่ละจุดยืนในเรื่อง "การขนส่งสาธารณะ” เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประเทศไทย 314

กำลังโหลดข้อมูล...

กำลังโหลดแผนภูมิ... 

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์

ดูว่าความสำคัญของ "การขนส่งสาธารณะ” เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประเทศไทย 314

กำลังโหลดข้อมูล...

กำลังโหลดแผนภูมิ... 

English ภาษาไทย