76%
ใช่
24%
ไม่มี
72%
ใช่
11%
ไม่มี
4%
ควร และควรห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วทิ้งที่มีส่วนผสมของวัสดุที่ย่อยสลายได้น้อยกว่า 75% ทั้งหมด
8%
ไม่ควร แต่ควรออกมาตรการลดภาษีเพื่อจูงใจให้บริษัทผลิตผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้
5%
ไม่ควร ควรเพิ่มแรงจูงใจให้ผู้บริโภครีไซเคิลผลิตภัณฑ์เหล่านี้แทน

ผลลัพธ์ทางประวัติศาสตร์

ดูว่าการสนับสนุนแต่ละจุดยืนในเรื่อง “การห้ามใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก” เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประเทศไทย 189

กำลังโหลดข้อมูล...

กำลังโหลดแผนภูมิ... 

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์

ดูว่าความสำคัญของ “การห้ามใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก” เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประเทศไทย 189

กำลังโหลดข้อมูล...

กำลังโหลดแผนภูมิ... 

English ภาษาไทย