91%
ใช่
9%
ไม่มี
83%
ใช่
9%
ไม่มี
7%
ควร เพราะระบบการดูแลสุขภาพจิตของเรายังต้องการเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อยกระดับคุณภาพการดูแลและการบริการ
0%
ไม่มีกระตุ้นให้ บริษัท เอกชนแก้ไขปัญหานี้แทน
1%
ใช่ แต่เพิ่มเงินทุนสำหรับการดูแลเฉพาะบุคคลแทนการให้เงินสนับสนุน บริษัท ยา

ผลลัพธ์ทางประวัติศาสตร์

ดูว่าการสนับสนุนแต่ละจุดยืนในเรื่อง "สุขภาพจิต” เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประเทศไทย 223

กำลังโหลดข้อมูล...

กำลังโหลดแผนภูมิ... 

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์

ดูว่าความสำคัญของ "สุขภาพจิต” เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประเทศไทย 223

กำลังโหลดข้อมูล...

กำลังโหลดแผนภูมิ... 

ข่าวล่าสุด

ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับบทความข่าว "สุขภาพจิต” ล่าสุดที่อัปเดตเป็นประจำ

English ภาษาไทย