61%
ใช่
39%
ไม่มี
52%
ใช่
33%
ไม่มี
4%
ใช่ชั่วคราวในขณะที่เราเพิ่มการลงทุนในการทำความสะอาดทางเลือกทดแทน
6%
ไม่มีเราควรลงทุนในทางเลือกที่สะอาดเช่นลมพลังน้ำทอเรียมและความร้อนใต้พิภพ
2%
ใช่และสัญชาติอุตสาหกรรม
2%
ใช่ แต่มีเงินอุดหนุนสาธารณะ
1%
ใช่ตราบใดที่ไม่มีเงินอุดหนุนสาธารณะ

ผลลัพธ์ทางประวัติศาสตร์

ดูว่าการสนับสนุนแต่ละจุดยืนในเรื่อง "พลังงานนิวเคลียร์” เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประเทศไทย 307

กำลังโหลดข้อมูล...

กำลังโหลดแผนภูมิ... 

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์

ดูว่าความสำคัญของ "พลังงานนิวเคลียร์” เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประเทศไทย 307

กำลังโหลดข้อมูล...

กำลังโหลดแผนภูมิ... 

English ภาษาไทย