86%
ใช่
14%
ไม่มี
43%
ใช่
0%
ไม่มี
43%
ใช่ตราบใดที่รายได้ในต่างประเทศจะมีการรายงาน
14%
ไม่มีประชาชนมั่งคั่งมากเกินไปเหยียดหยามช่องโหว่ในกฎหมายธนาคารในต่างประเทศเพื่อหลบเลี่ยงภาษี
0%
ไม่มีและไม่ควร บริษัท และองค์กรธุรกิจ

ผลลัพธ์ทางประวัติศาสตร์

ดูว่าการสนับสนุนแต่ละจุดยืนในเรื่อง “การธนาคารในต่างประเทศ” เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประเทศไทย 7

กำลังโหลดข้อมูล...

กำลังโหลดแผนภูมิ... 

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์

ดูว่าความสำคัญของ “การธนาคารในต่างประเทศ” เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประเทศไทย 7

กำลังโหลดข้อมูล...

กำลังโหลดแผนภูมิ... 

คำถามยอดนิยมอื่น ๆ

สำรวจคำถามอื่นๆ ที่ผู้ลงคะแนนเสียง ประเทศไทย กำลังพูดคุยกัน

English ภาษาไทย