95%
ใช่
5%
ไม่มี
92%
ใช่
5%
ไม่มี
3%
ใช่และไม่แปรรูปบริการใด ๆ
1%
ไม่มีและใช้สองชั้นของประชาชน / ระบบส่วนตัว
0%
ไม่มีและบริการมากขึ้นควรจะแปรรูป

ผลลัพธ์ทางประวัติศาสตร์

ดูว่าการสนับสนุนแต่ละจุดยืนในเรื่อง “ทุนด้านการดูแลสุขภาพ” เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประเทศไทย 284

กำลังโหลดข้อมูล...

กำลังโหลดแผนภูมิ... 

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์

ดูว่าความสำคัญของ “ทุนด้านการดูแลสุขภาพ” เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประเทศไทย 284

กำลังโหลดข้อมูล...

กำลังโหลดแผนภูมิ... 

English ภาษาไทย