ลองตอบคำถามทางการเมือง

สรุปใบสั่งซื้อ

Total Cost: $175USD

Avg response per state: 5

Avg response per zipcode: 5

วันที่เสร็จสมบูรณ์โดยประมาณ: 4/12/2017

  • ข้อมูลการตอบสนองที่ไม่ระบุตัวตน (เมืองรัฐรหัสไปรษณีย์)
  • แผนที่ความร้อนทางภูมิศาสตร์ของการตอบสนอง
  • ข้อมูลผล CSV ที่ดาวน์โหลดได้ (download a sample)

โปรดทราบ - เราไม่ได้เผยแพร่หรือขายข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลเกี่ยวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้ใช้ของเรา หากคุณต้องการติดต่อโดยตรงกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละรายคุณสามารถทดลอง ใช้ ตำแหน่ง การสมัครรับข้อมูลอีเมล ของเราซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้เลือกรับการสื่อสารกับคุณได้อย่างชัดเจน

ประเด็นใดที่คุณต้องการวิเคราะห์

or search for an issue by keyword or browse issues

กรองคำตอบ

ข้อมูลจะมีการตอบรับจากผู้ลงคะแนนเสียงในทุกประเทศ คลิกปุ่มด้านล่างเพื่อเลือกตัวกรอง

ข้อมูลจะมีการตอบสนองจากผู้ลงคะแนนที่ตรงกับผู้ชมต่อไปนี้:

เพิ่มตัวกรอง
ตัวอย่าง: สถานที่

การเปรียบเทียบดัชนี

แสดงคำตอบของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่คล้ายคลึงกันในคำตอบของดัชนีที่เฉพาะเจาะจง

แสดงคำตอบของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่คล้ายคลึงกันในคำตอบของดัชนีที่เฉพาะเจาะจง

เพิ่มดัชนี
ตัวอย่าง: พรรคการเมือง

การตอบกลับของกลุ่ม

ข้อมูลจะมีข้อมูล (ไม่ระบุชื่อ) เกี่ยวกับการส่งผู้ลงคะแนนแต่ละครั้ง หากคุณต้องการเพียงสรุปผลการค้นหาตัวอย่างเช่นโดยความร่วมมือของรัฐหรือพรรคคลิกปุ่มด้านล่างเพื่อจัดกลุ่มข้อมูลตามพารามิเตอร์ที่กว้างขึ้น ดูผลลัพธ์ด้านล่างสำหรับตัวอย่างข้อมูลที่จะมีลักษณะดังนี้

ข้อมูลจะถูกจัดกลุ่มตามพารามิเตอร์ต่อไปนี้ ดูผลลัพธ์ด้านล่างสำหรับตัวอย่างข้อมูลที่จะมีลักษณะดังนี้

ปี เดือน วัน อุดมการณ์ พรรคการเมือง ภาษา ประเทศ ต่างจังหวัด ตำบล ตำบล

ขอบเขตของคำตอบ:

เลือกว่าคุณต้องการดูข้อมูลสำหรับคำตอบแต่ละคำตอบหรือเพียงเปอร์เซ็นต์ขั้นพื้นฐานใช่หรือไม่ก็ได้

ตัวอย่างข้อมูล:

การกำหนดราคาขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลที่คุณขอโดยมีค่าใช้จ่าย $ 0.55 ต่อแถวข้อมูล หากคุณต้องการเพียงแค่สรุปผลลัพธ์ที่กว้างขึ้นเท่านั้น (เช่นผลรวมต่อสถานะรหัสไปรษณีย์หรือความเกี่ยวข้องกับกลุ่ม) คุณสามารถลดราคาและจำนวนแถวในใบสั่งซื้อของคุณได้โดยการจัดกลุ่มข้อมูล

คำถาม ตอบ การส่... ความส... วันที... พรรค อุดมก... ต่างจ... ตำบล ตำบล
ผู้สมัคร... ไม่มี 1,750 3.92 2017-07-02 Thai Socia... Imperialis Satun Loeng Nok Rang Raeng
การเรียน... ไม่มี 5,189 2.47 2017-09-09 Social Act Tender Buri Ram Ban Bung Khao Sam S
อาชญากรท... ไม่มี 342 1.88 2017-10-02 Social Act Authoritar Phra Nakho... Akat Amnua Chang Nue
รัฐบาลคว... ใช่และทำ... 403 1.1 2017-05-06 Social Act Nationalis Maha Sarak Pho Si Chorakhe Y
คุณสนับส... ไม่มี 6,883 3.28 2017-05-07 Thai Socia... Deregulati Chumphon Bang Pla M Klat Luang
รัฐบาลคว... ไม่ให้สิ... 1,260 1.53 2017-10-06 New Democr Democratic... Chai Nat K. Nong Na Tha Khoei
หากรัฐบา... ไม่มี 2,034 2.71 2017-01-08 New Aspira Individual Roi Et Sahatsakha Nam Kam

กรอบเวลา

ป้อนวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดที่คุณต้องการดูข้อมูลหรือเว้นว่างไว้เพื่อรวมข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูลการชำระเงิน

สรุปใบสั่งซื้อ

โปรดรอ 24 ชั่วโมงเพื่อดูคำสั่งซื้อของคุณ เมื่อได้รับการตรวจทานแล้วคุณจะได้รับอีเมลพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายขั้นสุดท้ายสำหรับการสั่งซื้อของคุณเพื่อให้คุณอนุมัติ

English ภาษาไทย