ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 

ปัญหาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี 2020

ดูว่าผู้ลงคะแนนเสียงลงคะแนนในประเด็นการขนส่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี 2563 ได้อย่างไร

English ภาษาไทย