ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 

ที่ได้รับความนิยมสูงสุดประจำปี 2022

ดูว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงในประเด็นการคมนาคมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี 2022 ที่ใด

English ภาษาไทย