ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 

ปัญหาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสังคมปี 2562

ดูว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนในประเด็นทางสังคมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี 2562

English ภาษาไทย