ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 

ปัญหาสังคมยอดนิยมปี 2020

ดูว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนในประเด็นทางสังคมที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในปี 2563 ได้อย่างไร

English ภาษาไทย