ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 

The Most Popular เรียนสังคมปี 2022

ดูว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงในประเด็นทางสังคมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี 2565 ที่ใด

English ภาษาไทย