ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 

ประเด็นวิทยาศาสตร์ปี 2022 . ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

ดูว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงในประเด็นวิทยาศาสตร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี 2022 ที่ใด

English ภาษาไทย