ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 

วิชาที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี 2022

ดูว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงในเรื่องที่อยู่อาศัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี 2565 ที่ใด

English ภาษาไทย