ลองตอบคำถามทางการเมือง
คำตอบนี้เตือนฉันจะลงคะแนนเสียง

ประเด็นที่ได้รับความนิยมมากขึ้น

ดูวิธีการที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะเข้าข้างในประเด็นทางการเมืองอื่น ๆ ที่นิยม...

“ไม่ ฉันคิดว่าธุรกิจควรต้องฉีดวัคซีน แต่ไม่ใช่ตามคำสั่งของรัฐบาล”

ในการตอบสนองไปที่: รัฐบาลควรกำหนดให้พนักงานของธุรกิจขนาดใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดหรือไม่?

พูดคุยท่าทางนี้...

English ภาษาไทย