ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 
คำตอบนี้เตือนฉันจะลงคะแนนเสียง

ประเด็นที่ได้รับความนิยมมากขึ้น

ดูวิธีการที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะเข้าข้างในประเด็นทางการเมืองอื่น ๆ ที่นิยม...

“ไม่ควร เรามีการจำกัดเวลาดำรงตำแหน่งอยู่แล้ว นั่นคือ "การเลือกตั้ง"”

ในการตอบสนองไปที่: หากมีการ จำกัด ระยะที่กำหนดไว้สำหรับสมาชิกรัฐสภา?

พูดคุยท่าทางนี้...

English ภาษาไทย