ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 
คำตอบนี้เตือนฉันจะลงคะแนนเสียง

ประเด็นที่ได้รับความนิยมมากขึ้น

ดูวิธีการที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะเข้าข้างในประเด็นทางการเมืองอื่น ๆ ที่นิยม...

“ใช่จนกว่าโครงสร้างที่อยู่อาศัยสุขภาพและการศึกษาของเราสามารถรองรับได้”

ในการตอบสนองไปที่: ควรจะมีการห้ามชั่วคราวในการตรวจคนเข้าเมืองในทุกประเทศหรือไม่

พูดคุยท่าทางนี้...

English ภาษาไทย