ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 
คำตอบนี้เตือนฉันจะลงคะแนนเสียง

ประเด็นที่ได้รับความนิยมมากขึ้น

ดูวิธีการที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะเข้าข้างในประเด็นทางการเมืองอื่น ๆ ที่นิยม...

“ไม่ควร และเพื่อให้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง ผู้ลงคะแนนเสียงจะต้องผ่านแบบทดสอบเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาเข้าใจเรื่องการเมือง”

ในการตอบสนองไปที่: เราควรลดเกณฑ์อายุขั้นต่ำของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่

พูดคุยท่าทางนี้...

English ภาษาไทย