ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 
คำตอบนี้เตือนฉันจะลงคะแนนเสียง

ประเด็นที่ได้รับความนิยมมากขึ้น

ดูวิธีการที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะเข้าข้างในประเด็นทางการเมืองอื่น ๆ ที่นิยม...

“ไม่มีพื้นเมืองไม่ควรได้รับเงินใด ๆ เพิ่มเติมจนกว่าบัญชีของพวกเขาคือการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอิสระ”

ในการตอบสนองไปที่: พื้นเมืองแคนาดาควรจะได้รับเงินของรัฐบาลมากขึ้นหรือไม่

พูดคุยท่าทางนี้...

English ภาษาไทย