ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 
คำตอบนี้เตือนฉันจะลงคะแนนเสียง

ประเด็นที่ได้รับความนิยมมากขึ้น

ดูวิธีการที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะเข้าข้างในประเด็นทางการเมืองอื่น ๆ ที่นิยม...

“ไม่ควร หากยอมเปิดเผย ฉันอาจนับถือพวกเขามากขึ้น แต่ไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นต้องทำ”

ในการตอบสนองไปที่: ผู้สมัครทางการเมืองควรจะต้องปล่อยคืนภาษีล่าสุดของพวกเขาให้กับประชาชน?

พูดคุยท่าทางนี้...

English ภาษาไทย