ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 
คำตอบนี้เตือนฉันจะลงคะแนนเสียง

ประเด็นที่ได้รับความนิยมมากขึ้น

ดูวิธีการที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะเข้าข้างในประเด็นทางการเมืองอื่น ๆ ที่นิยม...

“ใช่ Assad เป็นเผด็จการที่โหดร้าย และต้องถูกเอาออกจากไฟ”

ในการตอบสนองไปที่: สหรัฐอเมริกาจะล้มล้าง Assad ประธานาธิบดีของซีเรีย

พูดคุยท่าทางนี้...

English ภาษาไทย